”Jeg har arbejdet sammen med Caspar Koch om produktion af 42 tre-minutters videofortællinger. De redskaber jeg fik undervejs gennem Caspars coaching, viste sig også at være frugtbare og kreativitetsåbnende i en række andre sammenhænge.”

Flemming Kloster Poulsen, sognepræst hos Sct. Mortens Kirke, Randers

Baggrund

Udannet skuespiller fra Skuespillerskolen samt ekstern lektor i kommunikation ved Pastoralseminariet i Århus. Har været tilknyttet DR-udvikling samt DRs coacherkorps. Har desuden holdt kommunikationskurser for en lang række offentlige organisationer.

Kompetencer

Mine primære specialer er coaching, sparring og kommunikation, herunder både kropssprog og mundtlig formidling. Jeg arbejder gerne med vejledning og træning i formidling for både præster, kirkebetjeningen og lægmænd.

Kontakt

Mail: [email protected]
Tlf.: 86 15 25 24
Mobil: 40 11 25 24

Viborgvej 132
8210 Århus V
www.ckoch.dk

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med: Coaching