• Konfliktarbejde drejer sig om en sag og påvirker en relation.
  • Konfliktarbejde er at finde holdbare løsninger på problemer og arbejde med de menneskelige relationer dvs. forebygge de misforhold og skadevirkninger, der kan opstå.
  • Styrkelse af samarbejde medvirker til at genskabe arbejdsglæden.  www.giverconsult.dk

– Gertrud Iversen

Baggrund

HA i Økonomi og Master i Arbejdsmarked og Organisation. Supplerende uddannelser i kommunal ledelse (COK), som lærer, i supervision, i konfliktløsning og som psykoterapeut (MPF). 12 års leder- og cheferfaring fra store offentlige virksomheder. Menighedsrådserfaring. Arbejder på 10. år som konsulent indenfor folkekirken med speciale i arbejdsmiljø, konflikthåndtering og konfliktløsning.

Kompetencer

Jeg har over 20 års erfaring i udvikling af og i organisationer, udvikling af og i afdelinger/menighedsråd/personalegrupper og den enkelte medarbejder, samt i at håndtere udfordringer ved implementering og den usikkerhed udvikling og forandring kan give. Vant til at håndtere og arbejde med psykisk arbejdsmiljø og konflikter fra spændinger og ubehag i retning af konstruktiv dialog og nyorientering. Derfor arbejder jeg også med formulering af visioner, kompetenceudvikling i form af personaledage, orden i ansættelsesforhold, og styrkelse af team/ samarbejde generelt, som kan give tryghed og være modgift til konflikt.

Kontakt

Mail: gertrud@gertrudiversen.dk
Tlf.: 29 60 30 90

Jasminvej 24
8240 Risskov
www.giverconsult.dk