“Mange efterlyser at kirken er mere tydelig – det kan kirken imødekomme med korte net-egnede præsentationsfilm til hjemmesiden og de sociale medier.”

Baggrund

Regitze Marker er sognepræst og kommunikationsrådgiver og tidl. ansat ved filmskolen. Hun startede Mellem Himmel og Ord efter færdiggjort teologi-studie i 2010 og har siden arbejdet som hhv. sognepræst og kommunikationsrådgiver i samarbejde med menighedsråd og præster i hele Danmark.

Kompetencer

Mellem Himmel og Ord er startet i et ønske om at supplere det informative med et åbent inspirerende billedsprog i en nutidig formidling for folkekirken.

Regitze Marker har udviklet en tidssvarende visuel kommunikationsform mellem menighed og kirke. Særligt rettet mod de mange søgende folkekirkemedlemmer, for hvem kirkens sprog og mangfoldige kirkeliv er ukendt.

Her bygger Mellem Himmel og Ord bro og skaber interesse for kirken i samfundet med enkle og klare tekster, billeder og korte net-egnede præsentationsfilm med menighed, frivillige, kirkens ansatte og præster.

Link til videoproduktioner: www.mellemhimmelogord.dk

Kontakt

Mail: [email protected]
Tlf.: +45 40 94 94 60

Regitze Marker
Ole Suhrs Gade 21, 3th.
1354 København K
www.mellemhimmelogord.dk 

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med: Hjemmesiden Sociale medier