Branding

Branding handler om, at sætte en identitet bag sit navn, og på stærk vis kommunikere essensen af kirkens værdier og historier. At være et brand, hænger sammen med at være genkendelig, men det er ikke noget der kommer af sig selv – det er noget man må gøre sig fortjent til. For at have et godt brand, må der være sammengæng mellem det man siger man er, og det man i virkeligheden gør. Et brand er derfor ikke mere værd, end målgruppens opfattelse af det. Nogle af de elementer der må tages i betragtning er: sociale anbefalinger, førstehåndsindtryk og konkrete oplevelser. Derfor er det vigtigt at man har en klar strategi for at opbygge sit brand.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Brandanalyse: Hvad mener sognets beboere om kirken.
 • Kortlægge styrker og svagheder… som kirkens brugere ser dem.
 • Identificere de gode historier der skaber et godt brand.
 • Facilitere en fælles brandingvision: Hvad er det vi gerne vil være kendt for?
 • Formulerer en strategi med klare mål, der kan bidrage til at opfylde brandingvisionen.

Følgende konsulenter har erfaring inden for Branding:

Sociale medier

Sociale medier som Facebook, X (Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn er nu meget brugt. Kirker kan også drage fordel af disse platforme som dialogværktøjer.

En kirkekonsulent kan hjælpe med brugen af sociale medier

 • Analyse af sognets adfærd på de de nye medier.
 • Indholdsstrategi – Hvad vil vi gerne fortælle?
 • Workshops – brugertræning.
 • Analyse af kirkens profil – Er det noget for os?

Sociale medier kan være en effektiv måde til at dele information om kirkeaktiviteter, begivenheder og budskaber med et bredere publikum.

Det er fristende at antage, at kirker bør engagere sig på online platforme. Men samtidigt er det vigtigt at overveje både fordele og begrænsninger ved disse medier i forhold til kirkekommunikation.

Mere synlighed, men ikke erstatning for fællesskaber

Sociale medier kan bidrage med øget synlighed, direkte kommunikation med medlemmerne og muligheder for at engagere sig i online samtaler og dialog. Samtidig skal man dog være opmærksom på, at den digitale verden ikke kan erstatte den personlige og fællesskabsbaserede tilstedeværelse, der ofte er karakteristisk for kirken.

Hvis du ønsker hjælp til at bruge sociale medier til at styrke din kirkes kommunikation, kan det være en god idé at konsultere en kirkekonsulent med viden om kommunikation. Disse konsulenter kan guide og rådgive om strategier, indhold og bedste praksis. Og hjælpe kirken med at navigere i den digitale verden.

Følgende konsulenter kan rådgive:

Du kan kontakte disse konsulenter for at diskutere dine behov og få professionel rådgivning om, hvordan du bedst kan implementere disse platforme i din kirkes kommunikationsstrategi.

Kommunikations­strategi

Kommunikationsstrategi for kirker. Kirkens valg af kommunikationskanaler er et af de områder, hvor man ofte forfalder til vanens magt. Ganske ofte glemmer man at inddrage den daglige kommunikation, når man justerer vision og målsætning, selvom det kan give store gevinster at ruske op i de gamle kommunikationsvaner.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Analyse og vurdering af samspillet mellem nuværende vision, målsætning og kommunikationsaktiviteter
 • Skabelse af en naturlig sammenhæng mellem kommunikation, vision og målsætning
 • Klarlægning af, hvordan man bedst når de ønskede målgrupper
 • Planlægning af målrettede kommunikationsaktiviteter
 • Forbedring af samspillet mellem kirkeblad, hjemmeside, annoncer og andre kommunikationskanaler
 • Vurdering af bedst muligt udbytte af kommunikationsressourcer

Følgende konsulenter har erfaring inden for kommunikationsstrategi:

Konsulentarbejde vedrørende kommunikationsstrategi for kirker kan foregå som enten selvstændig rådgivnings- og udviklingsproces. Eller kan integreres i et større udviklingsforløb med vision og målsætninger

Presse- og medie­rådgivning

Medierne er den prædikestol, der har flest tilhørere. I virkeligheden er kirken fuld af gode historier, der bare venter på at blive opdaget og fortalt. Men den enkelte kirke får kun den presseomtale, den selv gør sig fortjent til. Det handler derfor om at tage medierne i egen hånd og lægge frygt for dårlig presse og berøringsangst overfor journalister på hylden og i stedet lære at tænke som journalisterne, blive en del af deres netværk og få et godt samspil med dem.

Kirken har fantastiske muligheder for at få positiv omtale i pressen, hvorfor det blot gælder om, at gøre kirkens arbejde og budskab mere synlige i mediebilledet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Pressestrategi – herunder målgruppeanalyse og omdømme
 • Klarlægning af hvad en god historie er set med journalisternes øjne
 • Indblik i journalisternes værktøjskasse
 • Indblik i faldgruber
 • Pressekontakt og –netværk
 • Interviews
 • Konkrete idéer og værktøjer

Følgende konsulenter har erfaring inden for presse- og medierådgivning:

Konsulentarbejde vedrørende presse- og medierådgivning foregår som udgangspunkt som aftens- eller heldagsarrangement

Kirkeblad

Kirkebladet er i mange sogne en vigtig del af sognets ansigt udadtil, og det handler om at gøre det relevant og nærværende for både nuværende og potentielle kirkegængere. Man bør som sogn derfor gøre sig klart, hvad man selv samt hvad man som læser vil med kirkebladet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Gennemgang af kirkebladets redaktionelle indhold og layout
 • Analyse af målgrupper i relation til indhold og layout
 • Udarbejdelse af levende og vedkommende artikler
 • Levering af helt færdigt kirkeblad med tekster, billeder og klart layout
 • Kurser i udarbejdelse af kirkeblad, herunder hvordan man finder de gode, vedkommende historier, skriver levende og kreativt, får billeder og tekst til at hænge sammen samt hvordan man skaber synergi mellem kirkebladet og lokale medier

Følgende konsulenter har erfaring inden for kirkeblade:

Konsulentarbejde vedrørende kirkebladet kan foregå som en kursusdag, et forløb, hvor konsulenten deltager i redaktionsarbejdet ellers som uddelegering af dele af redaktionsarbejdet til konsulenten

Hjemmesiden

Hjemmesiden får kirken helt ind i folks stuer. Herigennem kan folk gøres opmærksomme på, hvad der rør sig i kirken, finde oplysninger om dåb, konfirmation og gudstjenester samt kommunikere direkte med både menighedsråd og præst.

Hjemmesider udvikler sig hele tiden og der stilles nye krav. Alle skal kunne tilgå kirkens information og derfor er webtilgængelighed vigtigt.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Opbygning af en let og overskuelig hjemmeside helt fra bunden
 • Analyse af nuværende hjemmeside og herigennem give et indblik i, hvad der kan forbedres
 • Formidling i læsevenligt websprog
 • Optimering af hjemmesiden, så den kan blive fundet i søgninger

Webkommunikation, dialog og nyhedsbrev

 • Skabelse af dialog på hjemmesiden
 • Brug af nyhedsbreve til målgrupper som koncertgængere, konfirmandforældre osv
 • Kurser i web-kommunikation, opdatering og fornyelse af hjemmesiden

Følgende konsulenter har erfaring inden for hjemmesider:

Konsulentarbejde vedrørende hjemmesiden kan foregå som en kursusdag, et forløb, hvor konsulenten deltager i redaktionsarbejdet ellers som uddelegering af dele af redaktionsarbejdet til konsulenten

Apps og mobile hjemmesider

Apps eller Mobilapplikationer bliver mere og mere populære også i Folkekirken, fx. Kirkekalender og Dagens Ord.
Måske var det også en ide at sognet fik sin egen app. Det giver mulighed for interaktiv kommunikation med aktive grupper i menigheden.
En app til konfirmanderne vil være en bedre kommunikationsform end kirkeblad, avis eller e-mail.

I dag går mere end halvdelen af de besøgende på internet via deres smartphone, iPhone, tablet eller iPad. De besøgende får en dårlig oplevelse, hvis de kommer til en hjemmeside, der kun er tilpasset til en PC og således uoverskuelig og svær at læse på en lille mobilskærm. Hvordan får man optimeret sin hjemmeside til de nye platforme?

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

 • Udvikling af mobilvenlige hjemmesider
 • Valg af den rette webløsning
 • Udvikling af apps

Følgende konsulenter har erfaring inden for Apps og mobile hjemmesider: