Bent Engelbrecht kirkekonsulent

 

Tak til Bent Engelbrecht for din indsats og sammenskrivning ved vores visions- og værdiseminar. Der var stor tilfredshed med dagens forløb.

Niels Peter Skrubbeltrang, Fruering-Vitved Pastorat.

Baggrund

Cand.merc, universitetsansættelse, leder af konsulentfunktionen i stor dansk virksomhed. Etablerede landsdækkende konsulentfirma i ledelses- og organisationsudvikling. Direktør for samme firma og projektansvarlig som konsulent med større projekter i organisationsudvikling. Aktiv i at skabe etisk standard i konsulentbranchen. Udviklede den første uddannelse af NGO-ledere, hvor flere kirkelige ledere har deltaget. Jeg er i dag selvstændig konsulent i ledelse og organisationsudvikling.

Kompetencer

Mange års erfaring med organisation og ledelse, herunder konkret erfaring som menighedsrådsformand nu på tredje valgperiode med omlægninger af pastoratets organisation. Erfaringerne har jeg og den daglige leder beskrevet i en bog om Menighedsrådsarbejde. Jeg har medvirket ved et væld af organisationsudviklinger i både private og offentlige organisationer.  En vigtig del af min kompetence er at involvere berørte medarbejdere, ledere, bestyrelse og frivillige i at arbejde med visioner, værdier, mål, realiserbare strategier og opfølgende implementering. Kort og godt: hvordan kommer vi fra vision til budget? Hvordan kommer vi fra et ønske om sammenlægning og samarbejde til en konkret gennemførelse? Det vil jeg gerne hjælpe andre med.

Kontakt

Mail: kontakt@bentengelbrecht.dk
Tlf.: 2033 1989

Vittenvej 16
8382 Hinnerup
www.anker-bøger.dk

Yderligere information

Inspirationsforedrag om Menighedsrådsarbejde for medarbejdere og menighedsråd

“Du skal have tak for dit fine og gode oplæg. Det var der stor tilfredshed med. Som du forhåbentlig fornemmede, var der også stor interesse for dit indlæg og gode spørgsmål til dig.”

Leif Sondrup, Budolfi Sogn, Aalborg