“At menighedsrådet er nået frem til, hvor vi har fået kontakt til sognebørnene og har fået deres behov italesat, har kun været muligt takket være Berits faglige kompetencer som antropolog. Hun har hjulpet os med at se potentiale i udfordringerne og dermed givet os en tro på, at kirken har en fremtid. På vegne af menighedsrådet kan jeg på det varmeste anbefale Berit Simonsen.”

Kathrine Graversen, Sognepræst Ravsted Kirke

Baggrund

Oprindelig uddannet pædagog og har en kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Efteruddannet i systemisk tænkning, supervision, lederdiplom moduler inden for projektledelse, organisationer og organisationsudvikling.

Er i gang med en efteruddannelse som narrativ konsulent. Har arbejdet en del år som leder indenfor det pædagogiske felt og har bl.a. afholdt kursusdage, udviklingsforløb, rådgivning og supervisioner af såvel enkeltpersoner som grupper, udarbejdet kulturanalyser og arbejdet med kulturel udvikling, herunder narrativer, som fx nye fortællinger om en organisation.

Kompetencer

Arbejder som udviklingskonsulent, hvor jeg beskæftiger mig med supervision, kulturundersøgelser og udvikling. Jeg har specialiseret mig i relationer, samspil, at kunne se en sag fra flere forskellige perspektiver og på tværs af niveauer, at spotte og åbne op for potentialer, samt i narrativ supervision. Jeg hjælper både enkeltpersoner og organisationer med udviklingsopgaver, optimering, samspil, trivsel, psykisk arbejdsmiljø og organisatoriske problemstillinger.

Jeg har erfaringer fra både kirkelige og kristelige organisationer samt fra kommunale, offentlige og private virksomheder. Endvidere har jeg medvirket i udviklingsforløb for frivilligt personale.

Kontakt

Mail: [email protected]
Telefon: 73 12 41 92 / 24 24 91 54

 

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med: Organisationsudvikling Samarbejde og intern kommunikation Sogne­analyser