Baggrund

Uddannet HA på CBS. Har arbejdet som konsulent på Teknologisk Institut, været personalechef i en bank, administrerende direktør gennem 20 år, og har de seneste 8 år været ansat som administrationschef i flere sogne på Sjælland. Har også haft konsulentopgaver for flere sogne i flere provstier.

Kompetencer

Har gennem mere end 20 år arbejdet med ledelse og udvikling inden for private virksomheder og har de seneste 8 år arbejdet med ledelse, udvikling og samarbejde i flere sogne.

Jeg kan assistere med overordnede ledelsesmæssige opgaver såsom vision, mål og handlingsplaner. Jeg kan også arbejde med praktiske personalemæssige forhold, herunder stillingsvurdering, hjælpe med ansættelse og udvikling af medarbejdere, MUS og APV samt samarbejde generelt i menighedsråd og mellem medarbejdere.

Kontakt

Mail: [email protected] eller [email protected]

Mobil: 42 23 15 00