“Vi havde en meget fin visionsdag med Kirkefondet. Både menighedsrådsmedlemmer og præster var glade for, at det var konkret samtidig med, at vi fik løftet diskussionen op på et mere overordnet plan. Tak for et fint oplæg og god styring af dagen. Jeg vil uden forbehold anbefale Kirkefondets forløb til andre menighedsråd.”

Hans-Henrik Jørgensen, menighedsrådsformand, Godthaabs sogn, Frederiksberg

 

Baggrund

Uddannet cand.theol. fra Aarhus Universitet og merkonom. Tidligere ansat som forlagschef hos Det Danske Bibelselskab og direktør for Unitas Forlag. Har desuden været sognepræst i Abildgård Sogn i Frederikshavn og medlem af Præsteforeningens hovedbestyrelse og menighedsråd. Er nu generalsekretær hos Kirkefondet.

Kompetencer

Jeg har et solidt og bredt kendskab til det kirkelige landskab og har flere års erfaring som leder inden for den kirkelige verden. Dette har givet mig stærke kompetencer inden for arbejdet med visioner, målsætninger og handlingsplaner i kirken, samarbejde i og imellem sogne samt udviklingen i menighedsråd og kirker generelt.

Kontakt

Mail: hbn@kirkefondet.dk
Tlf.: 21 77 01 43

Kirkefondet
Peter Bangs Vej 1
2000 Frederiksberg
www.kirkefondet.dk

Yderligere information

Kirkefondets konsulenter har stor erfaring med på forskellige måder at hjælpe sogne med at sætte liv og vækst på dagsordenen i det kirkelige arbejde.  Vi hjælper bl.a. sogne med at sætte visioner og mål for det kirkelige arbejde eller styrke samarbejdet mellem menighedsrådet og de ansatte eller mellem flere sogne.

Vi rådgiver og har workshops i forbindelse med frivillighed, gudstjenesteudvikling og kirkens øvrige aktiviteter. Formen kan være en inspirationsdag, en workshop, et foredrag eller rådgivning over telefonen, alt afhængig af opgaven.

Læs mere om Kirkefondets Konsulentydelser 

 

”Vi kan varmt anbefale at afsætte tid til en målsætningsdebat med hjælp fra Kirkefondet og dermed få arbejdet i sognet struktureret, så mest mulig af tiden i menighedsrådet bliver brugt på at skabe liv og vækst i sognet.”

Kirsten Billesø Jensen, Asperup og Roerslev sogne