Henrik Kofoed

Henrik Søgaard Kofoed

Henrik har en teologisk vinkel og mange års erfaring fra erhvervslivet, som på mange måder beriger en åben dialog. Og når Henrik samtidig er inspirerende som oplægsholder og facilitator, fik vi en tankevækkende og givende formiddag.

Jesper Friis, skoleleder på Videbæk Kristne Friskole

Baggrund

Chefkonsulent i Søgaard Kofoed Consulting. Medlem af hovedbestyrelsen i Blå Kors.

Oprindeligt uddannet cand. theol, suppleret med en MBA og senest en Master i Konfliktmægling og Mediation.

Jeg har stor erfaring som leder i værdibaserede organisationer, og har herunder beskæftiget mig med ledelse af ledere. Undervejs har jeg været juridisk chef, og har stor erfaring med ansættelsesmæssige forhold, herunder fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Foredragsholder i kirkelige organisationer, og underviser i forebyggelse af konflikter og i konfliktmægling.

Kompetencer

Jeg har 17 års erfaring med ledelse, herunder rekruttering, medarbejderudvikling, psykisk arbejdsmiljø, konfliktforebyggelse og konfliktmægling. Jeg har bred erfaring med kirkeligt arbejde gennem tillidshverv og som formand for et menighedsarbejde. Endelig har jeg erfaring med kirkens sociale arbejde gennem bestyrelsesarbejde.

Jeg arbejder inden for organisationsudvikling, teamsamarbejde, det psykiske arbejdsmiljø, konfliktforebyggelse og konfliktmægling, ligesom jeg tilbyder bistand til rekruttering og medarbejderudvikling.

Kontakt

Mail: [email protected]
Mobil: 25 44 40 94

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med:

Organisationsudvikling, vision og målsætning, samarbejde og intern kommunikation, ansættelsesforhold, forebyggelse af konflikter, konflikthåndtering, selvledelse, trivsel og stress, frivillighed.