“Jens Rønn Sørensen har to gange ført Jyllinge menighedsråd igennem en visionsdag på en konstruktiv og frugtbar måde. De redskaber, han har givet os, har vi haft særdeles god hjælp af i menighedsrådsarbejdet, og hans tilgang er både virkelighedsnær og indsigtsfuld.”

Birthe Ritslev, formand, og Kaj Bollmann, sognepræst

Baggrund

Uddannet cand.theol. og arbejder som sognepræst i Paarup ved Odense. Er desuden ekstern lektor ved Folkekirkens Institut for Præsteuddannelsen i København.

Kompetencer

Som sognepræst har jeg stor indsigt i kirken og dens hverdag. Som konsulent tager jeg denne indsigt med mig i arbejdet med kirkelige organisationer, og specielt visions- og målsætningsarbejde for sognet har jeg stor erfaring inden for.

Kontakt

Mail: [email protected]
Tlf.: 66 16 07 24

Ved Kirken 5
5210 Odense NV

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med: Sogne­analyser Vision og målsætning

Yderligere information

”Det kræver sit af en proceskonsulent – både at kunne sætte fingeren på det givne problem og så samtidigt være i stand til at give det løft, der skal til, for at alle kan gå fra mødet med ny erkendelse og nyt gå-på-mod – men det kan Jens Rønn Sørensen!”

Karin Friis Gejl, formand, Fane Sogns menighedsråd

 

”Jens Rønn Sørensen udstrålede en “jeg ved, hvor vi skal hen”- autoritet på den gode måde, så at folk havde lyst til at byde ind med det, der føles svært. Jeg synes også, at Jens gjorde det på en meget pædagogisk måde, og så kom vi ved hans hjælp frem til en klar konklusion.”

Annette Jensen (menighedsrådsmedlem)

 

”At have Jens Rønn Sørensen til at stå for en visionsdag/samarbejdsdag er givet godt ud. Det er altid nemt at få sagt de ting, der fungerer i samarbejdet i rådet samt med personalet, men at få sat ord på de ting, som IKKE fungerer, er ikke altid lige nemt. Der var det rigtig godt at have Jens med som lynafleder og til at omformulere de ting, der blev sagt og som ofte blev misforstået. Det kan stærkt anbefales at have ham som mødeleder.”

Karen Gejl Friis (menighedsrådsformand)

 

”Jens Rønn Sørensen er guld værd, når noget nyt og svært skal have ben at stå på. Hans rolige og sympatiske sind giver tryghed til at få sagt det, der skal siges – hvis man vel og mærke gerne vil videre med et konstruktivt samarbejde – men også plads til at alle i gruppen bliver både set og hørt. Og det kræver sit af en supervisor – både at kunne sætte fingeren på det givne problem og så samtidigt være i stand til at give det løft, der skal til, for at alle kan gå fra mødet med ny erkendelse og nyt gå-på-mod – men det kan Jens Rønn Sørensen!”

Nanna D. Coln (sognepræst)