”Det blev virkelig en god og  udbytterig dag. Det kan vi godt gentage en anden gang.”

Hanne Wieland, sognepræst, Sørup Kirke

Baggrund

Uddannet cand.rer.soc. og har desuden en master i etik og værdier i organisationer (MEVO). Diplomuddannelse i bestyrelsesarbejde. Er ansat som organisationskonsulent i Evidentia. Sidder i flere bestyrelser samt siddet i menighedsråd som kontaktperson. Har haft stillinger som mellemleder og topchef i både offentlige og private virksomheder, blandt andet i Fyns Amt, Trinity Hotel og Konferencencenter A/S og konsulentvirksomheden Zalto A/S. Har medvirket i flere bøger om værdi- og tillidsbaseret ledelse.

Kompetencer

Jeg har igennem mere end 30 år arbejdet med ledelse og udvikling inden for private, offentlige og kirkelige organisationer. Det betyder blandt andet, at jeg har arbejdet med visioner, mål, strategier og handleplaner, hvor det har været vigtigt med stærk involvering af ledelse, medarbejdere, bestyrelser og menighedsrådsmedlemmer afhængigt af, hvad sammenhængen har været. Jeg arbejder også med ideudvikling, organisering, evaluering, kvalitet, analyser, ledersparring og andre organisatoriske temaer.

Jeg har to specialområder inden for det kirkelige arbejde:

  1. Jeg kan bistå med opgaver, der handler om ledelse, samarbejde og organisering af opgaverne i kirken. Jeg tilbyder hjælp til at arbejde med visioner, mål og strategier – hvad vil vi, og hvordan kommer vi derhen.
  2. Jeg kan bistå med undersøgelser og analyser af kirkens arbejde. For eksempel har jeg lavet undersøgelser om befolkningens ønsker til kirken, om samarbejde mellem kirke og andre aktører, med videre.

Kontakt

Mail: jej@evidentia.dk
Tel. 20144177

Helleløkken 2 s
5250 Odense SV
www.evidentia.dk