Lena Munk - Specialist i samarbejde og godt arbejdsmiljø

Frances Ida Benzon, præst ved Ansgarkirken, Hedehusene.
”Som personalegruppe havde vi en rigtig god oplevelse sammen med Lena Munk. En dag, der både bød på en masse grin samt alvorlige samtaler om vores samarbejde og vores styrker og udfordringer. Siden har vi let kunnet arbejde videre med nogle af de emner, som blev berørt på dagen – også fordi vi på dagen fik en ny fælles referenceramme. Det var en stor fordel, at Lena Munk har et indgående kendskab til Folkekirken og alle dens strukturelle udfordringer.”

Søren Nolsøe, præst ved Rønnevang Kirke og provst for Høje Taastrup Provsti.
”Lena ledte os kompetent og roligt gennem en dag, hvor samarbejdet var i fokus. Hun gav os den praktiske opgave at hyrde får ude på en fold, og var god til efterfølgende at italesætte det samarbejde mellem os, som hun havde set, og facilitere en dialog omkring det.”

Kira Saabye From, tidligere medarbejder ved Ballerup Sogn
”Lena Munk har på kort tid gennemført en analyse af arbejdsforhold og struktur i Ballerup Sogn, der pegede frem mod realistiske og konkrete løsninger. Jeg oplevede Lena som meget professionel og med et stort overblik og evne til at analysere en kompleks organisation samt problemstillinger. Samtidig er Lena særdeles lyttende, grundig og konstruktiv i sin tilgang, hvilket skaber tryghed ved processen.”

Baggrund

Stifter og ejer af Lena Munk Consult.

Min passion er at udvikle mennesker og organisationer, og finde løsninger der opfylder mine kunders behov. Jeg har arbejdet som leder i mere end 10 år og har udover praktisk erfaring fra det private erhvervsliv og den offentlige sektor en solid teoretisk viden om ledelse og organisationsudvikling.

Jeg har ekspertise i udvikling af teams, udvikling af ledere, forandringsledelse, facilitering af processer, workshops og seminarer. Jeg har udviklet det unikke koncept Får728®, der sætter fokus på kommunikation og samarbejde i teams.

Jeg er uddannet master i organisationspsykologi og cand.comm. Insights Discovery akkrediteret, certificeret i Jungiansk Typeindeks, JTI (den Skandinaviske MBTI®), Teamkompasset® (CfL), Team Culture™ og uddannet proceskonsulent fra Copenhagen Coaching Center.

Kompetencer

Jeg hjælper jer med at skabe samarbejde og trivsel. Det vi laver sammen, skal kunne implementeres direkte i jeres daglige samarbejde.  Med erfaring fra meningsrådsarbejde, en solid organisationspsykologisk baggrund og min personlige erfaring som leder arbejder jeg praksisnært, dialogbaseret og tager udgangspunkt i jeres konkrete behov.

Jeg hjælper jer med at konkretisere, hvad der fungerer og hvor udfordringerne er. Sammen laver vi en konkret trin-for-trin plan for, hvad der skal forbedres, og ikke mindst hvordan I gør det. Og jeg støtter jer gennem hele processen. Gennem målrettede og skræddersyede initiativer, med inddragelse af medarbejdere og/eller menighedsråd og coaching af ledelsen sikrer jeg, I lykkes med en positiv forandring. Jeg brænder for at skabe arbejdsglæde og effektiv opgaveløsning både for de menneskesker, der hver dag møder op på arbejde i Folkekirken og dem, der lægger et stykke frivilligt arbejde i menighedsrådet.

Måske skal vi mødes én gang, måske flere gange. Uanset hvad er processen: 1. Et gratis møde 2. Baseret på mødet laver jeg et oplæg 3. Synes I det lyder relevant, går vi i gang 4. Efterfølgende evaluerer vi sammen, og I får inspiration til, hvordan I selv kan fastholde den gode udvikling.

Skal jeg hjælpe jer videre? Kontakt mig for en helt uforpligtigende snak om jeres udfordringer og ønsker for fremtiden.

Kontakt

Ledelses- og organisationskonsulent
Lena Munk
Tlf. 60820862
Mail:  LM@lenamunkconsult.com
www.lenamunkconsult.com