“Når holdning bliver til handling, sker der en forvandling”. I mit arbejde lægger jeg vægt på, at processen fortsætter, når konsulenten er taget hjem. Der afgøres succesen.

– Ole Kamp

Baggrund

Uddannet økonom og teolog. Jeg har baggrund som Højskoleforstander (13 år), Sognepræst (6 år), Konsulent i FDF (forbundssekretær og landsforbundets præst i 4 år) og foredragsholder. Jeg har altid arbejdet med mennesker, værdier, ledelse og udvikling. Jeg har specialiseret mig i udvikling, ledelse, trivsel og konflikthåndtering som selvstændig konsulent.

Kompetencer

Jeg har mange års erfaring med ledelse, frivillighed, konflikter og udvikling. Jeg går gerne ind i udfordringer omkring mistrivsel og konflikthåndtering. Har altid selv været med i frivilligt arbejde: kirkeligt, socialt og kulturelt. Har erfaring fra bl.a. menighedsråd(formand), kredsledelse, teaterbestyrelse, uddannelsesbestyrelse mm.

Mine arbejdsområder tager udgangspunkt i værdier og handler om udvikling, ledelse, frivillighed og konflikter. Jeg kombinerer gerne arbejdet som konsulent med foredrag og kurser.

Kontakt

Mail: ole@olekamp.dk
Tlf.: 3070 1655
Vesterbro 56, 3. th
9000 Aalborg

www.kirkeriet.dk
www.olekamp.dk
www.relationspsykologerne.dk

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med: Coaching Frivillighed Konflikt­håndtering Vision og målsætning