“Poul Langagergaard organiserede en hel lørdags inspirationsdag for menighedsråd og personale ved Helligåndskirken i Århus. Som resultat af dagen har Menighedsrådet fået et særdeles godt grundlag for at arbejde videre med realiseringen af nye, vigtige tiltag i kirken.”

Poul Erik Nissen og Henrik Oest, Helligåndskirken, Aarhus V.

Baggrund

Uddannet cand. theol. og arbejder som ledelsesrådgiver i egen rådgivningsvirksomhed. Er desuden kontaktperson i menighedsråd og medlem af provstiudvalg.

Kompetencer

Jeg har i mere end 25 år arbejdet med ledelse i kirkelige sammenhænge. Jeg har herigennem fået en bred, praktisk erfaring med arbejdet med menighedsråds visioner og mål, men også kirkens hverdag generelt. Det vil sige opgaver vedr. stillingsopmåling, ansættelser, personale- og lønpolitik, samt hvordan man får hverdagen i kirken til at fungere uden ekstra vikarer.

Kontakt

Mail: poul@langagergaard.dk

Tlf.: 86 75 12 42
Tlf.: 61 66 12 42

Kornmodsbakken 12
8210 Århus V
www.lprofil.dk
www.musskema.dk