Tine Fenger Thomsen kirkekonsulent

Tine Fenger Thomsen

” Tine var god til, på en vedkommende måde, at formidle, hvordan ord og musik går hånd i hånd i formidlingen af det kristne budskab.
Desuden var hun god til at gøre opmærksom på, hvordan vi på de folkekirkelige arbejdspladser kan få størst mulig gavn af de kirkemusikalske medarbejderes kompetencer og kvaliteter – i bund og grund til glæde for alle.”

Ingelise Strandgaard

Provst i Randers Nordre provsti

Baggrund

Uddannet musiker med to kandidatgrader fra Det jyske Musikkonservatorium som hhv. pianist og organist / korleder. Har desuden en Diplom i ledelse fra Copenhagen Business Academy. Har været ansat som kirkemusiker i mere end 25 år både i land- og bysogne og er nu rektor på Vestervig Kirkemusikskole. Var projektleder for kirkemusikskolernes visions- og strategiarbejde 2017.

Kompetencer

Gennem mit mangeårige virke i folkekirken og min nuværende funktion af personaleleder har jeg opnået erfaringer med kirkemusikalsk arbejde fra ”begge sider af bordet”. Gennem mange års bestyrelsesarbejde har jeg arbejdet sammen med foreninger og frivillige omkring kulturelle arrangementer, ligesom jeg har givet koncerter i både kirkelige og verdslige sammenhænge landet over. Jeg har fyldig kontakt til alle kirkemusikkens interessenter.

Jeg har derfor specialiseret mig i udviklingen af de kirkemusikalske aktiviteter og løsningen af de udfordringer, som følger heraf inden for personale, ledelse og samarbejde.

Hvordan sikres kvalitet, relevans og retning i arbejdet, således at der er sammenhæng mellem menighedsrådets visioner, sognets øvrige aktiviteter og kirkemusikerens bestræbelser?

 

Vision og målsætning (særligt for kirkemusikken)

Rekruttering (af kirkemusikere)

Kirken på landet (hvad angår mulighed for sognesamarbejde omkring kirkemusikalske aktiviteter)

Kontakt

Tine Fenger Thomsen

Labyrinten 5

7700 Thisted

tlf. 30314445

[email protected]

 

Tine Fenger Consult

Som kirkekonsulent kan jeg være behjælpelig med: Privat: Kirken på landet Rekruttering Vision og målsætning