I dag går op imod 50 % af de besøgende på internet via deres smartphone, tablet, iPhone eller iPad. De besøgende får en dårlig oplevelse, hvis de kommer til en hjemmeside, der kun er tilpasset til en PC og således uoverskuelig og svær at læse på en lille mobilskærm. Hvordan får man optimeret sin hjemmeside til de nye platforme?

Mobilapplikationer – de såkaldte Apps – bliver mere og mere populære også i Folkekirken, fx. Kirkekalender og Dagens Ord. Måske var det også en ide at sognet fik sin egen app. Det giver mulighed for interaktiv kommunikation med aktive grupper i menigheden. En app til konfirmanderne vil være en bedre kommunikationsform end kirkeblad, avis eller e-mail.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Udvikling af mobilvenlige hjemmesider
  • Valg af den rette webløsning
  • Udvikling af apps

Følgende konsulenter har erfaring inden for Apps og mobile hjemmesider: