Branding handler om, at sætte en identitet bag sit navn, og på stærk vis kommunikere essensen af kirkens værdier og historier. At være et brand, hænger sammen med at være genkendelig, men det er ikke noget der kommer af sig selv – det er noget man må gøre sig fortjent til. For at have et godt brand, må der være sammengæng mellem det man siger man er, og det man i virkeligheden gør. Et brand er derfor ikke mere værd, end målgruppens opfattelse af det. Nogle af de elementer der må tages i betragtning er: sociale anbefalinger, førstehåndsindtryk og konkrete oplevelser. Derfor er det vigtigt at man har en klar strategi for at opbygge sit brand.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Brandanalyse: Hvad mener sognets beboere om kirken.
  • Kortlægge styrker og svagheder… som kirkens brugere ser dem.
  • Identificere de gode historier der skaber et godt brand.
  • Facilitere en fælles brandingvision: Hvad er det vi gerne vil være kendt for?
  • Formulerer en strategi med klare mål, der kan bidrage til at opfylde brandingvisionen.

Følgende konsulenter har erfaring inden for Branding: