Med en hjemmeside kan kirken komme helt ind i folks stuer. Herigennem kan folk gøres opmærksomme på, hvad der rør sig i kirken, finde oplysninger om dåb, konfirmation og gudstjenester samt kommunikere direkte med både menighedsråd og præst.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Opbygning af en let og overskuelig hjemmeside helt fra bunden
  • Analyse af nuværende hjemmeside og herigennem give et indblik i, hvad der kan forbedres
  • Formidling i websprog
  • Skabelse af dialog på hjemmesiden
  • Markedsføring af hjemmesiden, så folk bliver opmærksomme på, at den eksisterer
  • Kurser i web-kommunikation, opdatering og fornyelse af hjemmesiden

Følgende konsulenter har erfaring inden for hjemmesider:

Konsulentarbejde vedrørende hjemmesiden kan foregå som en kursusdag, et forløb, hvor konsulenten deltager i redaktionsarbejdet ellers som uddelegering af dele af redaktionsarbejdet til konsulenten