Kirkebladet er i mange sogne en vigtig del af sognets ansigt udadtil, og det handler om at gøre det relevant og nærværende for både nuværende og potentielle kirkegængere. Man bør som sogn derfor gøre sig klart, hvad man selv samt hvad man som læser vil med kirkebladet.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Gennemgang af kirkebladets redaktionelle indhold og layout
  • Analyse af målgrupper i relation til indhold og layout
  • Udarbejdelse af levende og vedkommende artikler
  • Levering af helt færdigt kirkeblad med tekster, billeder og klart layout
  • Kurser i udarbejdelse af kirkeblad, herunder hvordan man finder de gode, vedkommende historier, skriver levende og kreativt, får billeder og tekst til at hænge sammen samt hvordan man skaber synergi mellem kirkebladet og lokale medier

Følgende konsulenter har erfaring inden for kirkeblade:

Konsulentarbejde vedrørende kirkebladet kan foregå som en kursusdag, et forløb, hvor konsulenten deltager i redaktionsarbejdet ellers som uddelegering af dele af redaktionsarbejdet til konsulenten