Kommunikationsstrategi for kirker. Kirkens valg af kommunikationskanaler er et af de områder, hvor man ofte forfalder til vanens magt. Ganske ofte glemmer man at inddrage den daglige kommunikation, når man justerer vision og målsætning, selvom det kan give store gevinster at ruske op i de gamle kommunikationsvaner.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Analyse og vurdering af samspillet mellem nuværende vision, målsætning og kommunikationsaktiviteter
  • Skabelse af en naturlig sammenhæng mellem kommunikation, vision og målsætning
  • Klarlægning af, hvordan man bedst når de ønskede målgrupper
  • Planlægning af målrettede kommunikationsaktiviteter
  • Forbedring af samspillet mellem kirkeblad, hjemmeside, annoncer og andre kommunikationskanaler
  • Vurdering af bedst muligt udbytte af kommunikationsressourcer

Følgende konsulenter har erfaring inden for kommunikationsstrategi:

Konsulentarbejde vedrørende kommunikationsstrategi for kirker kan foregå som enten selvstændig rådgivnings- og udviklingsproces. Eller kan integreres i et større udviklingsforløb med vision og målsætninger