Administration er en væsentlig post i kirkens og kirkegårdens regnskab. Det er dyrt at administrere – men dårlig administration er endnu dyrere. Dårlig administration giver let utilfredse brugere – effektiv administration kan være med til at skabe tilfredshed. En af de særlige udfordringer ved kirkegårdsadministration er at formidle ofte indviklede regler til pårørende, der er følelsesmæssigt påvirkede.

En kirkekonsulent kan være behjælpelig med:

  • Hvilke værdier er vigtige for kirken/kirkegården? Det har betydning for hvordan administrationen skal gennemføres.
  • Kirkegårdens vedtægt – når kirkegården ændrer sig, skal vedtægten også ændres.
  • Optimering af informationer til pårørende.
  • Udvikling af gode administrative rutiner. God administration og god ledelse går hånd i hånd.
  • Hvordan skal vi henvende os til de pårørende på kirkegården? Det har stor betydning for deres oplevelse af kirkegården. Vi kan hjælpe med at optimere denne vigtige del af kirkens kommunikation.
  • Hvordan skal vi rykke for tilgodehavender, forsømmelser på kirkegården og andre konfliktfyldte henvendelser til brugerne?

Følgende kirkekonsulenter har erfaring med administration af kirkegårde: