Frivillighed i kirken er ikke det samme som frivillighed i en forening eller på en kommunal institution. Det fælles engagement ligger dybt i kirkens eksistens – også selv om det ikke altid er det, folk forbinder kirken med. Hvordan kan man organisere sig som kirke, så mennesker med alverdens forskellige kompetencer og baggrunde får lyst til at være en del af menighedens arbejde? Hvilke tendenser i tiden er det relevant at tage højde for, når det kommer til involvering, frivillighed og lokalsamfund?

Der kan arbejdes med følgende temaer:

  • Delagtighed – når kirken er mennesker frem for bygninger
  • Inddragelse af nye frivillige
  • Udvikling af menighedsrådets udvalgsarbejde
  • Ledelse af frivillige
  • Projektbaseret frivillighed
  • Samarbejde med frivillige organisationer i lokalsamfundet

Følgende konsulenter har erfaring indenfor frivillighed: