Konflikter i Folkekirken er udbredte. Vi kommer ikke uden om dem, og det skal vi heller ikke. Men vi skal omgås dem med forsigtighed og med en forståelse for at Folkekirken er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige faggrupper, medarbejdere, arbejdsgivere, frivillige mm. Med den særlige blanding folkekirken har i forhold til lederskab og ansatte, er konflikter særligt udsatte for at gå i hårdknude og ødelægge arbejdsmiljøet.

At arbejde med konflikter på en arbejdsplads kræver mindst to parter som er interesserede i at løse konflikten. Det kræver engagement og villighed til at ændre forholdene. Ud fra den præmis at konflikter er uomgængelige vilkår, arbejder vi os ind på at klarlægge, tyde og blotlægge konflikten ved hjælp af samtaler, workshop og aftaler mellem de implicerede parter.

Konflikthåndtering i Folkekirken

Afhængig af konfliktens (konflikternes) art og implicerede, vil vi i fællesskab arbejde os ind på en løsning og en handling der evt. kunne munde ud i en aftale( mundtlig eller skriftlig)

Samarbejde

Samarbejde er nøgleordet i enhver kirkelig sammenhæng. Uden et godt og stærkt samarbejde mellem alle grupper, opnår man ikke de ønskede mål. Mange steder er det samarbejde svært at fastholde eller etablere. Når man arbejder med forandringer og processer i samarbejdsøjemed, er det afgørende at alle implicerede er indforstået med og villige til at være med til at skabe en forandring. via teams- og en-til- en samtaler løser vi op for de vanskeligheder der måtte være i et samarbejde.

Mægling

Mægling handler om at støtte konfliktens parter i at finde deres egne løsninger på konflikten igennem dialog og forhandling, så tilliden imellem parterne genoprettes. Mægling bruges i mange sammenhænge, og i kirkeligt regi, når en situation f.eks. synes uløselig og ufrugtbar for videre samarbejde. Mægleren er som i al konfliktarbejde neutral, ikke-dømmende, lyttende og facilliterende i sin tilgang. Målet er at tillid og samarbejde genoprettes

Der er mulighed for en-til-en mægling og gruppevis.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng bidrage med:

  • redegørelse for orientering om hvordan en konfliktløsning foregår
  • hjælp til at tale sammen
  • igangsætning og styring af en konfliktløsningsproces
  • evt. ideer til en ny organisering af arbejdet

Følgende konsulenter har erfaring inden for konflikthåndtering:

Konsulentarbejde vedrørende konflikthåndtering foregår som en proces. Det tager ofte 1 – 2 måneder.