Det er vigtigt for et menighedsråd at få sat ord på, hvordan man ønsker at være kirke i dagens Danmark. Hvis menighedsrådet har formuleret en klar retning for kirkens arbejde, sætter det positive spor i både sognets arbejde og menighedsrådets samarbejde. Det bliver med vision og retning dermed lettere at få afgørelser og prioriteringer til at falde på plads. Hermed letter man personalets stigende professionalisering på alle parametre. Det er afgørende for områder.

Som kirkekonsulenter tilbyder vi i denne sammenhæng hjælp til: