Menighedsråd har som arbejdsgiver et stort ansvar. Når man skal ansætte, afskedige eller måske give en medarbejdere en påtale, er der mange vitale forhold man skal være opmærksom på, således at ansættelsesforholdet forløber korrekt i alle faser fra ansættelse til opsigelse.

God orden i ansættelsen er en forudsætning for, at medarbejderne kan have tillid til sin arbejdsgiver.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med rådgivning ved:

  • Ansættelser
  • Afskedigelser/genplacering
  • Påtaler
  • Rekruttering
  • Overenskomster
  • Personalepolitik
  • Lønpolitik
  • Medarbejderudviklingssamtaler

Følgende konsulenter har erfaring inden for ansættelsesforhold:

Konsulentarbejde vedrørende ansættelsesforhold foregår som udgangspunkt som dialog/korrespondance mellem konsulent og menighedsrådet