Når man står overfor store udfordringer, interessante opgaver eller spændingsfyldte problemer, kan man ofte stirre sig blind på tingene, hvilket er både uhensigtsmæssigt og hæmmende. I sådanne situationer kan man få stort udbytte af ekstern coaching, der kan se på tingene med friske øjne.

Allerede filosoffen Sokrates lærte os at vi kunne hjælpe os selv bedst til afklaring eller ligefrem forløsning hvis vi havde en fødselshjælper der stillede de gode/rigtige spørgsmål. Det er det coaching handler om: At blive hjulpet til selv at finde svarene.

Coaching kan bruges i kirkeligt arbejde når en medarbejder f.eks. skal hjælpes videre fra en fastlåst situation til nye erkendelser.

En coach indgår ikke selv i udfordringen, opgaven eller problemet, men er en person, som stiller alle de spørgsmål, som bør stilles for at bringe sagen videre med maksimal kvalitet og effekt.

Følgende konsulenter har erfaring inden for coaching:

Coaching kan foregå i sessioner af 1-2 timers varighed enkeltvis eller i grupper