I menighedsrådene er det væsentligt at gøre sig klart, om man har de rigtige stillinger og de rigtige personer til at besætte dem. Det kan derfor være en god idé at opmåle de konkrete stillinger i sognet og vurdere sammensætningen af ressourcer i forhold til de opgaver og udfordringer, man står overfor.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Konkrete opmålinger af stillinger – herunder stillingernes sammensætning, omfang og indhold
  • Vurdering af stillingers nødvendighed
  • Hjælp til at tænke stillingsstruktur på tværs af sogn
  • Bistand til udarbejdelse af gode og brugbare funktionsbeskrivelser

Følgende konsulenter har erfaring inden for stillingsopmåling:

Konsulentarbejde vedrørende stillingsopmåling foregår som udgangspunkt i form af sparring i alt mellem nogle timer til et længerevarende forløb