Møder er en vigtig del af hverdagen i kirken – og gode møder en forudsætning for, at der udvikles energi og glæde i arbejdet på den ene side – og for at der på den anden side træffes gode beslutninger.

At udvikle møder og mødeformer kan være med til at løfte arbejdet i kirken fra de mere traditionelle møder omkring kirkens driftsopgaver til forskellige måder at mødes på, som også frigør inspiration og ideer, hvor deltagerne involveres og kan bidrage.

Find mødeformer der passer

Det handler om at finde mødeformer, der passer til det der skal opnås med mødet. Initiativtagerne/mødelederen må derfor definere ,om der er tale om møder hvor det drejer sig om

  • Information
  • Problemløsninger
  • Beslutninger
  • Drøftelser/ideudvikling/tematisering

Eller en kombination af flere og derfor en differentieret mødetilrettelæggelse

Både i forhold til møder i menighedsrådet, i arbejdsgrupper, i underudvalg, i provstiudvalget og også i møder mellem flere sogne eller flere menighedsråd, kan en god mødetilrettelæggelse og overvejelser over, om mødet skal være helt traditionelt – være workshop baseret – om en brainstorm skal være grundlaget eller om en proces/et fremtidsværksted ville være det allerbedste, eller om en helt anden mødeform bedst fremmer formålet.

Kirkekonsulenterne kan være behjælpelig med at analysere og tilrettelægge mødeformer, som bedst muligt tilgodeser det, der er formålet – og også integrere det i arbejdet med målsætningsarbejde og  kommunikation.

Følgende konsulenter har erfaring med udvikling af mødeformer: