Folkekirken er i forandring. Brugerne og omverdenen stiller større og større krav om en professionel og individuel optræden fra medarbejdernes side. Dermed kommer der stigende fokus på menighedsrådets rolle som arbejdsgiver og personaleansvarlig. Det er en rolle der skal varetages professionelt i alle forhold lige fra stillingsopmåling og stillingsbeskrivelser, over rekruttering af nye medarbejdere, og til sikring af ordnede ansættelsesforhold for alle medarbejdere. Det kræver indsigt i en række juridiske, administrative, teknologiske og økonomiske forhold.

Som kirkekonsulenter tilbyder vi i denne sammenhæng hjælp til: