Samarbejde og intern kommunikation

Samarbejde og intern kommunikation. I mange sogne er samarbejde defineret som arbejdsdeling. Hver medarbejder gør netop det, de er ansat til. Desuden er der i forholdet mellem menighedsråd og medarbejderne ofte ”vandtætte skodder” og man blander sig ikke i hinandens ting.

Men folkekirken er i forandring, hvor nye initiativer kommer til og gamle mønstre brydes op. Derfor er der behov for at se samarbejdet i et bredere perspektiv. Det handler om, at den enkelte medarbejder skal kunne identificere sig med det, der sker i sognet og se sig selv som et værdifuldt element i sognets samlede arbejde. Derved bliver menighedsrådet og medarbejderne dynamiske samarbejdspartnere, hvor samarbejdets succes er betinget af gensidighed, samarbejde og åbenhed.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Teamsamarbejde
  • Udarbejdelse af spilleregler for samarbejdet
  • Redskaber, der kan styrke sammenholdet mellem menighedsråd og medarbejdere samt medarbejderne imellem

Følgende konsulenter har erfaring inden for samarbejde:

Konsulentarbejde vedrørende samarbejde foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement