Trivsel og stress

Om trivsel og stress. Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken er på niveau med øvrige danske arbejdspladser generelt – hverken værre eller bedre. Men det betyder, at også folkekirken som arbejdsplads har udfordringer omkring trivsel og stress.

Plan for det psykiske arbejdsmiljø

Alle arbejdspladser bør have en plan for det psykiske arbejdsmiljø. Men nogle gange er der behov for en særlig indsats. Ved at sætte lup på det psykiske arbejdsmiljø kan I dels forebygge mange konflikter og i stedet arbejde sammen om det der er jeres kerneområder. Der er mange måder at arbejde med det psykiske miljø på en arbejdsplads. Sammen finder vi ud af hvad der er vigtigst for jer at få på dagsorden. Dernæst laver vi rammen og via gruppearbejde, dialog og foredrag er det håbet at arbejdspladsen bliver bæredygtig mht. alle de temaer i mener der skaber det gode psykiske arbejdsmiljø.

De kirkekonsulenter, der arbejder med trivsel og stress i folkekirken har indsigt i de særlige vilkår, der er for arbejdsmiljøet i folkekirken, og stor erfaring i at arbejde med trivsel og stress.

Vi arbejder med:

  • personalepolitiske og kommunikative redskaber og med konflikthåndtering
  • på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau
  • både forebyggende og problemløsende

Følgende konsulenter har erfaring med trivsel og stress: