En af provstiudvalgets væsentligste kompetencer er at fastsætte menighedsrådenes driftsrammer og anlægsbevillinger. Traditionelt er dritsrammerne fremskrevet med et procenttal i forhold til indeværende år. Den hidtidige ressourcefordeling mellem sognene bliver dermed bevaret, og den er ofte være baseret på historiske tilfældigheder.

Fremskrivningsmodellen er nem og overskuelig, men inspirerer ikke meget til nytænkning. Derfor arbejdes der i flere provstier med andre modeller. Opgaven er både spændende og kompliceret. Hent inspiration hos en kirkekonsulent.

Følgende konsulenter har erfaring inden for budgetmodeller for ressourcefordeling i provstier: