Kirken på landet

Gudstjeneste-former
Der arbejdes i kirkerne i landsogne mange steder på fornyelse, også fornyelse af gudstjeneste-former. Det kan være et ønske om nye liturgiske former, musik, salmer, bønner, lægmands-inddragelse mm. Ønsker I at sætte gudstjeneste-formerne til debat, bidrager jeg med ideer, forslag og inspiration der passer jeres kirke/ organisation med særlig henblik på Kirken på landet

Frivillighed
Kirkens liv og vækst i landsbysognene afhænger også af frivillige medarbejdere. Frivillige kan mange gange gøre den store forskel i landsogne hvor midlerne ofte er små. Hvordan får I frivillige til at engagere sig i det kirkelige liv og arbejde.? Hvordan fastholder I dem ? Hvilket behov har I og hvilken rolle synes I de skal spille. Få klarhed igennem en fælles drøftelse over hvilken rolle I ønsker frivillige skal spille i jeres kirke/organisation

Nærmiljø
Kirken er altid en del af et nærmiljø som det lever og ånder for. Men hvordan når kirkens budskab, dens aktiviteter, gudstjenester ud til andre end de allermest kirkevante i lokalsamfundet. Det er en kæmpe udfordring at forsøge et udfordre vanetænkning og ikke gøre som vi altid har gjort. Men fornyelse kræver ændringer af det bestående. Det kræver mod og vilje til at prøve nyt og ikke vide om det lykkes eller ej.

Kirken som aktiv
Vil I arbejde med kirken på landet som aktiv er det vigtigt at I sætter jer målsætninger, midler, ressourcer og opgaver for øje. Hvilke kriterier stiller I op? Hvad begrænser jer ? Få hjælp til at stille spørgsmål og give svar der kan bidrage med en klarhed over hvad I kan gøre for at blive en aktiv land kirke og et aktiv i samarbejde med øvrige aktører.

Følgende kirkekonsulent kan være behjælpelige med “kirken på landet”.