Der stilles i dag fra alle sider skærpede krav til menighedsrådets ledelseskompetencer.

Først og fremmest skal menighedsrådet opstille klare mentale billeder af, hvor vi er nu, hvor vi er på vej hen og hvilke strategier og indsatser der er nødvendige for at nå målene.

Det kan betyde betragtelige omlægninger af måden at agere på i menighedsrådet, omlægning af strukturer og bemanding af udvalg og underudvalg.

Derfor må menighedsrådet grundigt gennemdrøfte mulige udviklingspunkter:

  • Hvordan vil man rekruttere nye til menighedsrådet – evt. ved et lokalt opråb med konkrete beskrivelser af de kompetencer, man ønsker tilført ude fra
  • Hvordan vil vi sikre et arbejdende menighedsråd, hvor udvalgsstrukturen emmer af demokratisk overskud, liv og arbejdsglæde
  • Hvordan vil vi uddelegere alt, som kan uddelegeres til udvalg, inddragelse af frivillige og anerkende dialog med alle medarbejdere
  • Og hvordan sikrer vi gennem en åben afrapportering at sammenhængskraften bevares?

Følgende konsulenter har erfaringen indenfor organisationsudvikling: