Før man går i gang med en egentlig målsætningsproces og således sætter ord på, hvor man som sogn og provsti gerne vil hen, er det vigtigt at gøre sig klart, hvor man er nu. Det er derfor en god idé at få lavet en omverdensanalyse eller måske endda en specifik sogneanalyse med en beskrivelse af, hvordan sognet ser ud. I mange tilfælde har det vist sig frugtbart med en spørgeskemaundersøgelse i sognet.

En sådan analyse afdækker og skærper bevidstheden om:

  • Sognets befolkning og befolkningsstruktur
  • Den samfundsmæssige ramme, som kirken indgår i
  • De ønsker og behov befolkningen udtrykker i forhold til kirken
  • De ressourcer, der kan stilles til rådighed for kirkens indsats

Det kan i mange situationer også anbefales at foretage en såkaldt SWOT-analyse, hvor sognets interne styrker og svagheder sættes i relation til de muligheder og trusler, som omverdenen tydeliggør.

Følgende konsulenter har erfaring inden for sogne- og omverdensanalyser:

Konsulentarbejde vedrørende analyser foregår som udgangspunkt som et heldagsarrangement