Der er mange opgaver, som bedst varetages i det enkelte sogn. Men større og mere tværgående udfordringer er oplagt at samarbejde om på tværs af sognegrænser til stor inspiration og dynamik.

Praktiske og administrative opgaver ligger lige for til bredere samarbejde – f.eks. regnskabsfunktionen på tværs af sogne, måske i provstiet? Samarbejde mellem kirkegårde om større opgaver, maskinindkøb o.l.

Få inspiration til at tænke på tværs – et idekatalog til at gå i gang med.

Følgende konsulenter har erfaring med sognesamarbejde