Mange praktiske og administrative opgaver ligger lige for til bredere samarbejde – f.eks. regnskabsfunktionen på tværs af sogne eller samarbejde mellem kirkegårde om større opgaver, maskinindkøb o.l., ligesom mange kirkelige aktiviteter og personalemæssige forhold med fordel løses i et samarbejde. For nogle sogne vil det være oplagt at tage skridtet til en egentlig sognesammenlægning. Dermed kan der frigives ressourcer til glæde for det lokale kirkeliv.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng bidrage med:

  • hjælp til at overveje fordele og ulemper ved en sognesammenlægning
  • redegørelse for de juridiske forhold og orientering om hvordan en sammenlægningsproces foregår
  • igangsætning og styring af en sammenlægningsproces
  • ideer til en ny organisering af arbejdet

Følgende konsulenter har erfaring med sognesammenlægninger: