Folkekirken er i forandring. Brugerne og omverden stiller større og større krav om individualisering og fornyelse.

Forandring er tungere at arbejde med end rutiner og fordrer, at man ved, hvor man vil bevæge sig hen. Derfor er der i kirkeligt arbejde brug for at formulere såvel langsigtede visioner som mere kortsigtede mål.

Vision og målsætning i sognet

Det er vigtigt for et menighedsråd at få sat ord på, hvordan man ønsker at være kirke i dagens Danmark. Hvis har formuleret en klar retning for kirkens arbejde, sætter det positive spor i både sognets arbejde og menighedsrådets samarbejde. Det bliver med vision og retning dermed lettere at få afgørelser og prioriteringer til at falde på plads.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Visionsformulering
  • Prioritering af indsatsområder/mål
  • Udarbejdelse af handlings- og tidsplan
  • Opfølgning på visioner og mål, via dokumentation, evaluering m.v.

Erfaringen viser desuden, at det er afgørende, at både medarbejdere og menighedsråd føler ejerskab for sognets visioner og mål, hvorfor disse bør formuleres i fællesskab. Hvis der skabes det fornødne ejerskab for visioner og mål, vil det være muligt at undgå en lang række misforståelser og frustrationer i det øvrige samarbejde mellem medarbejdere og menighedsråd.

Vision og målsætning i provstiet

I provstierne er det ligeledes væsentligt med en fælles, overordnet vision og målsætning for provstiets arbejde. En sådan vision og målsætning medfører blandt andet styrkede samarbejdsrelationer og et større kendskab til hinandens arbejde sognene imellem samt en god baggrund for en fordelingsnøgle til, hvordan midlerne i ligningsområdet fordeles.

En kirkekonsulent kan i denne sammenhæng være behjælpelig med:

  • Formulering af en fælles, overordnet målsætning
  • Håndtering af målsætningsprocessen
  • Analyse af sognenes befolkningsprofiler
  • Rådgivning om ressourcefordeling
  • Erfaring og redskaber til målsætningsproceshåndtering

Følgende konsulenter har erfaring inden for visioner og målsætning for sogne:

Følgende konsulenter har erfaring inden for visioner og målsætning for provstier:

Konsulentarbejde vedrørende vision og målsætning for sogne og provstier foregår som udgangspunkt som et heldags- eller aftenarrangement.