Foto: Allie_Caulfield, Flickr.

”Sven Madsens bistand var en uvurderlig hjælp til udarbejdelse af målsætning. Han har en egen evne til at få det bedste og kreative frem fra alle deltagere. Alle er enige om, at ham vil vi gerne benytte en anden gang.”

Thorkild Meiner-Jensen, Advokat, København

”Det blev virkelig en god og  udbytterig dag. Det kan vi godt gentage en anden gang.”

Hanne Wieland, sognepræst, Sørup Kirke

“Poul Langagergaard organiserede en hel lørdags inspirationsdag for menighedsråd og personale ved Helligåndskirken i Århus. Som resultat af dagen har Menighedsrådet fået et særdeles godt grundlag for at arbejde videre med realiseringen af nye, vigtige tiltag i kirken.”

Poul Erik Nissen og Henrik Oest, Helligåndskirken, Aarhus V.

“Vi havde Michael Trinskjær til at stå for et kursus for provstiets præster. Det blev til en god og tankevækkende oplevelse, fordi vi fik sat skub i vores overvejelser om kirkens mediestrategi.”

Finn Dyrhagen, provst, Holbæk

…du har vist vejen, ikke bare i forhold til at dele viden i forhold til konfirmander, men i det hele taget at vidensdele i en sammenhæng som folkekirken. Vores/præsters undervisning er uden tvivl blevet løftet af din visionære tilgang!

Lars Buck Viftdrup, sognepræst i Ellevang
 

Det var virkelig en inspirerende eftermiddag – jeg er sjældent gået så opløftet og glad fra et provstikonvent. Det var rigtig rart at kunne vende tanker og frustrationer og få ny inspiration.

Andreas Norbjerg, sognepræst Gierselv, Ørslev og Solbjerg sogne

 

TAK for din altid spændende og engagerede indgang til at undervise os andre i at undervise.

Kirsten Vindum, kirke- og kulturmedarbejder i Lemvig

Kurser: ”Svend Løbner formidler sit stof på en overskuelig måde og er fantastisk til at skabe en god dialog.”
Birgitte Søndergaard, underviser på Kirkemusikskolen i Vestervig

Foredrag: ”Det involverende og provokerende foredrag ledsages af et særdeles pædagogisk og velforberedt diasshow.”
Helga Ørgaard, sognepræst ved Resen Kirke

Journalistik: ”Svend har fastholdt en god, faglig profil og sikret en konstant, høj kvalitet og dermed læsernes interesse.”
Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier

Tine Fenger Thomsen

” Tine var god til, på en vedkommende måde, at formidle, hvordan ord og musik går hånd i hånd i formidlingen af det kristne budskab.
Desuden var hun god til at gøre opmærksom på, hvordan vi på de folkekirkelige arbejdspladser kan få størst mulig gavn af de kirkemusikalske medarbejderes kompetencer og kvaliteter – i bund og grund til glæde for alle.”

Ingelise Strandgaard

Provst i Randers Nordre provsti

“Vi havde en meget fin visionsdag med Kirkefondet. Både menighedsrådsmedlemmer og præster var glade for, at det var konkret samtidig med, at vi fik løftet diskussionen op på et mere overordnet plan. Tak for et fint oplæg og god styring af dagen. Jeg vil uden forbehold anbefale Kirkefondets forløb til andre menighedsråd.”

Hans-Henrik Jørgensen, menighedsrådsformand, Godthaabs sogn, Frederiksberg

 

Frances Ida Benzon, præst ved Ansgarkirken, Hedehusene.
”Som personalegruppe havde vi en rigtig god oplevelse sammen med Lena Munk. En dag, der både bød på en masse grin samt alvorlige samtaler om vores samarbejde og vores styrker og udfordringer. Siden har vi let kunnet arbejde videre med nogle af de emner, som blev berørt på dagen – også fordi vi på dagen fik en ny fælles referenceramme. Det var en stor fordel, at Lena Munk har et indgående kendskab til Folkekirken og alle dens strukturelle udfordringer.”

Søren Nolsøe, præst ved Rønnevang Kirke og provst for Høje Taastrup Provsti.
”Lena ledte os kompetent og roligt gennem en dag, hvor samarbejdet var i fokus. Hun gav os den praktiske opgave at hyrde får ude på en fold, og var god til efterfølgende at italesætte det samarbejde mellem os, som hun havde set, og facilitere en dialog omkring det.”

Kira Saabye From, tidligere medarbejder ved Ballerup Sogn
”Lena Munk har på kort tid gennemført en analyse af arbejdsforhold og struktur i Ballerup Sogn, der pegede frem mod realistiske og konkrete løsninger. Jeg oplevede Lena som meget professionel og med et stort overblik og evne til at analysere en kompleks organisation samt problemstillinger. Samtidig er Lena særdeles lyttende, grundig og konstruktiv i sin tilgang, hvilket skaber tryghed ved processen.”

Lena Munk