Foto: Allie_Caulfield, Flickr.

…du har vist vejen, ikke bare i forhold til at dele viden i forhold til konfirmander, men i det hele taget at vidensdele i en sammenhæng som folkekirken. Vores/præsters undervisning er uden tvivl blevet løftet af din visionære tilgang!

Lars Buck Viftdrup, sognepræst i Ellevang
 

Det var virkelig en inspirerende eftermiddag – jeg er sjældent gået så opløftet og glad fra et provstikonvent. Det var rigtig rart at kunne vende tanker og frustrationer og få ny inspiration.

Andreas Norbjerg, sognepræst Gierselv, Ørslev og Solbjerg sogne

 

TAK for din altid spændende og engagerede indgang til at undervise os andre i at undervise.

Kirsten Vindum, kirke- og kulturmedarbejder i Lemvig

“Vi havde en meget fin visionsdag med Kirkefondet. Både menighedsrådsmedlemmer og præster var glade for, at det var konkret samtidig med, at vi fik løftet diskussionen op på et mere overordnet plan. Tak for et fint oplæg og god styring af dagen. Jeg vil uden forbehold anbefale Kirkefondets forløb til andre menighedsråd.”

Hans-Henrik Jørgensen, menighedsrådsformand, Godthaabs sogn, Frederiksberg

 

Tine Fenger Thomsen

” Tine var god til, på en vedkommende måde, at formidle, hvordan ord og musik går hånd i hånd i formidlingen af det kristne budskab.
Desuden var hun god til at gøre opmærksom på, hvordan vi på de folkekirkelige arbejdspladser kan få størst mulig gavn af de kirkemusikalske medarbejderes kompetencer og kvaliteter – i bund og grund til glæde for alle.”

Ingelise Strandgaard

Provst i Randers Nordre provsti

“Poul Langagergaard organiserede en hel lørdags inspirationsdag for menighedsråd og personale ved Helligåndskirken i Århus. Som resultat af dagen har Menighedsrådet fået et særdeles godt grundlag for at arbejde videre med realiseringen af nye, vigtige tiltag i kirken.”

Poul Erik Nissen og Henrik Oest, Helligåndskirken, Aarhus V.

Carsten Dybkjær er en rigtig ildsjæl. Han har forstået at godt indhold også er afhængigt af gode rammer. Derfor har Carsten gennem Via Media gjort sig til tjener for kirken. Med utrolig udholdenhed formidler han information om alt, hvad der skal til for at kirken kan fuldføre sin opgave: at forkynde evangeliet og vise omsorg for medmennesket.
Kirkeledere gør derfor sig selv en tjeneste ved at studere Kirkepartner.dk’s omfattende katalog af professionelle leverandører til kirken.
Svend Løbner, journalist

” Vi havde et godt kursus i Hans Tausens Kirke med fokus på hjemmeside og blad og anden kommunikation. En dag der gav redskaber og  inspiration til nye kommunikations veje”
Laila Groes, sognepræst Hans Tausens sogn, Odense

“Det nye Kirkepartner Magasin ser rigtig godt ud, og udvikler sig jo mere og mere til et brugbart værktøj for kirkefolk i bred forstand. Et flot projekt du har fået sat i gang.”
Kommunikationsmedarbejder i Syddjurs Provsti, Morten Bay-Mortensen

“Meget seriøs side med rigtigt god journalistik ! “
Kim Mortensen, Swescan

“Når holdning bliver til handling, sker der en forvandling”. I mit arbejde lægger jeg vægt på, at processen fortsætter, når konsulenten er taget hjem. Der afgøres succesen.

– Ole Kamp

Christian Roar, præst i Hals Kirke:

“Sofie har en stor faglighed, som hun deler ud af. Vi har fået meget at arbejde videre med. Samtidig har Sofie et åbent og imødekommende væsen, der hurtigt får alle til at føle sig godt tilpas. En workshop kan varmt anbefales.”

 

Lisbeth Derry, Kordegn i Abildgaard Kirke Frederikshavn

“Workshoppen klargjorde, at målgruppe og budskab hænger sammen. At vores budskaber skal have rod i vores visioner. At vi som kirke skal arbejde på de sociale medier som vi arbejder ”in real life”. At fundamentet for vores kristne kirke skal være udgangspunktet i den digitale verden.”

 

Tak til Bent Engelbrecht for din indsats og sammenskrivning ved vores visions- og værdiseminar. Der var stor tilfredshed med dagens forløb.

Niels Peter Skrubbeltrang, Fruering-Vitved Pastorat.

Frances Ida Benzon, præst ved Ansgarkirken, Hedehusene.
”Som personalegruppe havde vi en rigtig god oplevelse sammen med Lena Munk. En dag, der både bød på en masse grin samt alvorlige samtaler om vores samarbejde og vores styrker og udfordringer. Siden har vi let kunnet arbejde videre med nogle af de emner, som blev berørt på dagen – også fordi vi på dagen fik en ny fælles referenceramme. Det var en stor fordel, at Lena Munk har et indgående kendskab til Folkekirken og alle dens strukturelle udfordringer.”

Søren Nolsøe, præst ved Rønnevang Kirke og provst for Høje Taastrup Provsti.
”Lena ledte os kompetent og roligt gennem en dag, hvor samarbejdet var i fokus. Hun gav os den praktiske opgave at hyrde får ude på en fold, og var god til efterfølgende at italesætte det samarbejde mellem os, som hun havde set, og facilitere en dialog omkring det.”

Kira Saabye From, tidligere medarbejder ved Ballerup Sogn
”Lena Munk har på kort tid gennemført en analyse af arbejdsforhold og struktur i Ballerup Sogn, der pegede frem mod realistiske og konkrete løsninger. Jeg oplevede Lena som meget professionel og med et stort overblik og evne til at analysere en kompleks organisation samt problemstillinger. Samtidig er Lena særdeles lyttende, grundig og konstruktiv i sin tilgang, hvilket skaber tryghed ved processen.”

Lena Munk