Foto: Allie_Caulfield, Flickr.

”Det blev virkelig en god og  udbytterig dag. Det kan vi godt gentage en anden gang.”

Hanne Wieland, sognepræst, Sørup Kirke

Frances Ida Benzon, præst ved Ansgarkirken, Hedehusene.
”Som personalegruppe havde vi en rigtig god oplevelse sammen med Lena Munk. En dag, der både bød på en masse grin samt alvorlige samtaler om vores samarbejde og vores styrker og udfordringer. Siden har vi let kunnet arbejde videre med nogle af de emner, som blev berørt på dagen – også fordi vi på dagen fik en ny fælles referenceramme. Det var en stor fordel, at Lena Munk har et indgående kendskab til Folkekirken og alle dens strukturelle udfordringer.”

Søren Nolsøe, præst ved Rønnevang Kirke og provst for Høje Taastrup Provsti.
”Lena ledte os kompetent og roligt gennem en dag, hvor samarbejdet var i fokus. Hun gav os den praktiske opgave at hyrde får ude på en fold, og var god til efterfølgende at italesætte det samarbejde mellem os, som hun havde set, og facilitere en dialog omkring det.”

Kira Saabye From, tidligere medarbejder ved Ballerup Sogn
”Lena Munk har på kort tid gennemført en analyse af arbejdsforhold og struktur i Ballerup Sogn, der pegede frem mod realistiske og konkrete løsninger. Jeg oplevede Lena som meget professionel og med et stort overblik og evne til at analysere en kompleks organisation samt problemstillinger. Samtidig er Lena særdeles lyttende, grundig og konstruktiv i sin tilgang, hvilket skaber tryghed ved processen.”

“Når holdning bliver til handling, sker der en forvandling”. I mit arbejde lægger jeg vægt på, at processen fortsætter, når konsulenten er taget hjem. Der afgøres succesen.

– Ole Kamp

“Dorte Kappelgaard holdt en inspirationsdag om, hvad der skal til for at motivere frivillige. Det var tydeligt for os, at Dorte har den gode kombination af at være fagligt meget velfunderet i sociologiens verden, men samtidig havde evnen til at omsætte det hele til praksis, så vi kan bruge det i dagligdagen.”

Jens Munk, studenterpræst ved Studentermenigheden i Århus

Tine Fenger Thomsen

” Tine var god til, på en vedkommende måde, at formidle, hvordan ord og musik går hånd i hånd i formidlingen af det kristne budskab.
Desuden var hun god til at gøre opmærksom på, hvordan vi på de folkekirkelige arbejdspladser kan få størst mulig gavn af de kirkemusikalske medarbejderes kompetencer og kvaliteter – i bund og grund til glæde for alle.”

Ingelise Strandgaard

Provst i Randers Nordre provsti

”Henrik har med stor indlevelse og forståelse rådgivet personaleudvalget og gennemført udviklende processer i personalegruppen. Pt planlægger vi en fælles udviklingsdag for menighedsråd og personalegruppe sammen med Henrik. De bedste anbefalinger herfra.”

Jacob Sørensen, kontaktperson Møllevangskirken, Århus

 

Tak til Bent Engelbrecht for din indsats og sammenskrivning ved vores visions- og værdiseminar. Der var stor tilfredshed med dagens forløb.

Niels Peter Skrubbeltrang, Fruering-Vitved Pastorat.

”Sven Madsens bistand var en uvurderlig hjælp til udarbejdelse af målsætning. Han har en egen evne til at få det bedste og kreative frem fra alle deltagere. Alle er enige om, at ham vil vi gerne benytte en anden gang.”

Thorkild Meiner-Jensen, Advokat, København

Kurser: ”Svend Løbner formidler sit stof på en overskuelig måde og er fantastisk til at skabe en god dialog.”
Birgitte Søndergaard, underviser på Kirkemusikskolen i Vestervig

Foredrag: ”Det involverende og provokerende foredrag ledsages af et særdeles pædagogisk og velforberedt diasshow.”
Helga Ørgaard, sognepræst ved Resen Kirke

Journalistik: ”Svend har fastholdt en god, faglig profil og sikret en konstant, høj kvalitet og dermed læsernes interesse.”
Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier

Svend Løbner