Kirkekonsulenter.dk er et netværk af professionelle konsulenter, der tilbyder rådgivning til menighedsråd, provstier, stifter og andre kirkelige institutioner og grupper. Vi er hverken smagsdommere, har fastlåste holdninger eller private teologiske dagsordener, men vi arbejder på kundens præmisser og med netop de opgaver, som kunden ønsker.

Vi har alle et aktivt kirkeligt engagement og kender derfor kirkens arbejdsvilkår og dagligdag inde fra. Vi arbejder med den selvfølgelige respekt for og kærlighed til vores folkekirke og den organisation som ramme for en kirke, der skal formidle glæden for hele folket.

Priser

Kirkekonsulenter.dk består af uafhængige og selvstændige konsulenter, der alle fastsætter deres egne priser. Hvis du er interesseret i at få et tilbud på en opgave, skal du tage direkte kontakt til den eller de konsulenter, du er interesseret i at samarbejde med.

Alle konsulenter prissætter opgaverne på markedsmæssige vilkår, som typisk er baseret på det forventede tidsforbrug til den samlede opgave inkl. forberedelse og opfølgning. Nogle opgaver løses på timebasis, men i de fleste tilfælde kan man få oplyst en fast pris på forhånd.

Typiske priser vil være 12.000 – 14.000 kr. for et heldagsarrangement, 7.000 – 8.000 kr. for en halv dag, og 5.000 – 6.000 kr for et foredrag. Alle priser er excl. moms og evt. rejseomkostninger.

Optagelse i netværket

Vi er altid interesserede i at få nye medlemmer af netværket. Vil du være en del af vores netværk, eller har du spørgsmål til netværket i øvrigt, så tag fat i vores kontaktperson Henrik Andersen.