Omverden stiller stadig større krav til fornyelse og aktualisering af folkekirken. Dette betyder et øget behov for afdækning af befolkningens ønsker i forhold til kirken. Sogne- og omverdensanalyser kan være med til at afdække netop dette, og sammen med vision- og målsætningsformuleringer kan der skabes en klar retning for kirken samt sørges for en overensstemmelse mellem kirkens udvikling og befolkningens forventninger og krav hertil.

Som kirkekonsulenter tilbyder vi i denne sammenhæng hjælp til: